Menu

Kommuneplan 2017

Kommuneplanen er stedet, hvor byrådets forskellige politikker tager fysisk form. Hvor og hvordan skal byen udvikles; hvordan skal hensynene til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi vægtes? Hvordan vil byrådet understøtte det gode hverdagsliv gennem udviklingen af Aarhus?

Kommuneplan 2017 blev vedtaget d. 13. december 2017. Den består af:

Det øvrige materiale på denne hjemmeside


En lang række fællesråd har beskrevet deres lokalsamfund og deres visioner for, hvordan områderne skal udvikle sig. Det er sket parallelt med udarbejdelsen af Kommuneplan 2017. Læs mere om fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser.

Derudover kan du finde kommuneplanforslag og materiale fra høringsperioden, samt den politiske behandling under Baggrund. Her finder du også links til relaterede planer, som Kommuneplan 2017 står på skuldrene af.

Hvad er Kommuneplan 2017?

I filmen fortæller kommuneplanchef Niels-Peter Mohr om:
  • hvordan Kommuneplan 2017 skal læses
  • hvordan indholdet har betydning for dig

  • Filmen er lavet som optakt til debatten om kommuneplanen, da den lå som et forslag. Derfor fortæller Niels-Peter også om, hvordan du kunne deltage i debatten. Filmen er stadig relevant som introduktion til planen - som dog ikke er til debat længere.

Aarhus Kommune, Kommuneplan 2017, Kommuneplanchef Niels-Peter Mohr, Klog vækst, Aarhus vokser, offentlig høring

Hovedstrukturen

I kommuneplanens hovedstruktur har byrådet sat mål og retning for byernes udvikling og for udviklingen, benyttelsen og beskyttelsen i det åbne land.

I Hovedstrukturen kan du bl.a. læse, hvor byrådet prioriterer byvæksten, og hvad væksten skal bidrage med til vores by. Du vil også kunne få et indblik i, hvilket værdisæt kommende projekter bliver bedømt ud fra.

Du kan orientere dig i de fleste af korttemaerne fra hovedstrukturen på statens hjemmeside over plandata via dette link - hvor du skal slå temaerne til under punktet 'Kommuneplan, vedtaget' i venstre menu.

Bestemmelser for Anlæg, der kan påvirke miljøet væsentlig (VVM) er samlet i Bilag 1 til hovedstrukturen.

Her kan du læse Hovedstrukturen i Kommuneplan 2017

Rammer for lokalplanlægningen

Kommuneplanen fastlægger også rammer for lokalplanlægningen. Rammerne er konkrete og angiver, hvad de enkelte arealer må anvendes til, og hvordan der må bygges i de ca. 2.000 rammeområder, som dækker både byområder, bynære landskaber, sommerhusområder, fritidsanlæg, campingpladser og tekniske anlæg i det åbne land.

Kommuneplanens rammer er ikke en bindende, uforanderlig kontrakt med aarhusianerne. Der kan ske ændringer, som følger det værdisæt, de mål og retninger, som fremgår af kommuneplanens hovedstruktur.

Du kan orientere dig i kommuneplanrammerne på kort via den digitale kommuneplan.
Se kommuneplanrammerne i den digitale kommuneplan

Redegørelse for planens forudsætninger

Kommuneplan 2017 ledsages også af en Redegørelse for planlægningens forudsætninger.

I redegørelsen indleder vi med at redegøre for, hvad der er nyt i denne kommuneplan i forhold til Kommuneplan 2013. Derudover indeholder den en status for planlægningen siden sidste kommuneplanrevision, og vi gennemgår de ændringer, vi har foretaget for de enkelte temaer i kommuneplanen.
Redegørelse - Kommuneplan 2017

Fortsat gældende redegørelser

En række redegørelser gælder fortsat som administrationsgrundlag:


Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser

I Aarhus er der 24 lokalsamfund.

Parallelt med udarbejdelsen af Kommuneplan 2017 har de lokale fællesråd lavet lokalsamfundsbeskrivelser, hvor de har beskrevet deres lokalsamfund og deres visioner for områderne.

Tanken er, at fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser bliver inddraget, når der efterfølgende skal ske udvikling i de enkelte lokalområder. Lokalsamfundsbeskrivelserne kan revideres løbende, og der kan også løbende komme nye til.

Læs her:
Link til Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser
vælg lokalsamfundsbeskrivelse ud fra kortet