Menu
hvad der er til debat under Forslag til Kommuneplan 2017
Deltag i debatten

Kommuneplan 2017 er vedtaget

Aarhus Byråd vedtog den 13. december 2017 Kommuneplan 2017. Du kan læse Kommuneplanens hovedstruktur ved at klikke på billedet til højre.
Nedenfor finder du dokumenter, som relaterer sig til vedtagelsen af Kommuneplan 2017.
  • Fællesrådenes lokalsamfundsbeskrivelser (up-loades en af de følgende dage)
  • Digital Kommuneplan (her finder du såvel rammer for de enkelte byområder og redegørelse, samt hovedstrukturen)

Det øvrige materiale på denne hjemmeside
På denne hjemmeside finder alt materiale, som vedrører høringen om forslag til kommuneplan 2017. Forslaget var i høring i perioden 14. juni – 4. september 2017 sammen med forslag til hhv. miljøvurdering, en udbygningsaftale og 18 lokalsamfundsbeskrivelser, som er udarbejdet af fællesrådene.

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017, Aarhus Kommune, Aarhus Kommuneplan 2017, Hovedstruktur Aarhus Kommuneplan, liveability, bedre by med plads til flere, tæt by, Aarhus vokser, en god by for alle

Deltag i debatten om Klog vækst

Aarhus skal blive ved med at være attraktiv. Faktisk endnu mere attraktiv end nu. Vi skal blive ved med at vokse – det skaber bevægelse, fornyelse og dynamik. Og det skal være en klog vækst. Med ’klog’ mener vi at udvikle bæredygtigt – socialt, økonomisk og miljømæssigt – kombineret med at vi skaber bedre bykvalitet og bedre rammer for det gode hverdagsliv. Kort sagt liveability. Byrådet vil fokusere væksten, så det sikres, at byen udvikler sig til at stå endnu stærkere.

Kristian Würtz, Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, byder aarhusianere og andre interesserede velkommen til debatten om Forslag til Kommuneplan 2017. Se filmen til højre.

Klik her og læs visionerne for Aarhus Kommune i Hovedstrukturen

Klik her og læs indlæg fra debatten
Aarhus Kommune, Kommuneplan 2017, Rådmand Kristian Würtz, Klog vækst, Aarhus vokser, offentlig høring

Hvad er Kommuneplan 2017?

I filmen fortæller kommuneplanchef Niels-Peter Mohr om:
  • hvordan Kommuneplan 2017 skal læses
  • hvordan indholdet har betydning for dig
  • og hvordan du kan få indflydelse på Kommuneplan 2017Aarhus Kommune, Kommuneplan 2017, Kommuneplanchef Niels-Peter Mohr, Klog vækst, Aarhus vokser, offentlig høring

HVORFOR

I kommuneplanen sætter byrådet rammen og retningen for, hvordan vi skal udvikle og anvende byerne og det åbne land.

Kommuneplanen er vigtig for dig – fordi du her kan læse, hvordan byrådet ønsker, at Aarhus skal udvikle sig på det overordnede niveau. Samtidig kan du se, hvilket værdisæt kommende projekter bliver bedømt ud fra – og du kan være med til at påvirke afvejningen.

Læs mere om byrådets mål og værdigrundlag i kommuneplanforslagets hovedstruktur.

Hovedstrukturen indeholder mindretalsudtalelser fra Venstre og Dansk Folkeparti.

HVAD

Kommuneplanen revideres i hver byråds-periode, og lige nu er Forslag til Kommune-plan 2017 fremlagt til offentlig debat. Kommuneplan 2017 består af:

  • en hovedstruktur med målsætninger og retningslinjer, samt bilag om VVM
  • rammer for lokalplanlægningen i byerne og på landet samt
  • en redegørelse for status og ændringer siden sidste kommuneplanrevision.

Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2017 indgår i debatmaterialet. Du kan også kommentere på de beskrivelser og visioner for lokalsamfundene i Aarhus, som fællesrådene har udarbejdet.
Her finder du det samlede overblik over, hvad der er til debat.

HVORDAN

Forslag til Kommuneplanen 2017 var til offentlig debat frem til den 4. september 2017.

Du kan læse indkomne bidrag fra denne hjemmeside. Alle indlæg her på hjemmesiden er lagt frem for byrådet. Byrådet tog stilling til bidragene i forbindelse med, endelig byrådsbehandling af Kommuneplan 2017.

Læs høringssvar her


Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev vil du få besked, når der sker nyt i processen om Kommuneplan 2017. Her kan du følge med, når faser slutter og nye begynder, blive orienteret om kommende begivenheder osv.

Tilmeld nyhedsbrev