Menu
Under menupunktet "Baggrund" ligger materiale, der har indgået i den politiske behandling af Kommuneplan 2017.
Det er også her, du finder Planstrategi 2015 og den tidligere kommuneplan, som Kommuneplan 2017 bygger ovenpå.

Inden vedtagelsen af Kommuneplan 2017 har byrådet haft dets forslag til kommuneplan lagt ud til offentlig debat. Du kan se forslaget til hovedstruktur ved at trykke på billedet til højre.

Sammen med hovedstrukturforslaget var bl.a. Kommuneplanrammerne og 'Redegørelse for planlægningen siden sidst' til debat.

Du kan få et overblik ved at klikke dig ind på dagsordnerne til byrådets behandling af kommuneplansagen. Du kan bl.a. se alle høringssvar under byrådsbehandlingen af den endelige vedtagelse af planen:

Planstrategi 2015

Planstrategi 2015, er det politisk-strategiske dokument, som går forud for Forslag til Kommuneplan 2017.

I 2014 vedtog byrådet "Fortællingen om Aarhus” (se under sag nr. 5) med overordnede visioner for en by i rivende udvikling.

I Planstrategi 2015 sætter byrådet retningen for, at Aarhus’ udvikling kan styrkes og styres frem mod visionen om en by, hvor vækst, bæredygtighed og sammenhængskraft går hånd i hånd. Vi kalder det Klog vækst. Med klogt mener vi at udvikle bæredygtigt – socialt, økonomisk og miljømæssigt – samtidig med vi skaber bedre bykvalitet og højere grad af liveability.
Planstrategi 2015 for Aarhus Kommune.
Klog vækst frem mod 2050

Kommuneplan 2013

Den forrige Kommuneplan 2013 er på mange punkter en genvedtagelse af Kommuneplan 2009, hvor der i 2013 udelukkende blev ændret på temaerne 'Kysten', 'Kulturmiljøet', 'Landskabet' og 'Jordbruget'.

Læs hovedstruktur i Aarhus Kommuneplan 2013.

Se øvrig kommuneplanlægning med bl.a. højhuspolitik, arkitekturpolitik, kulturmiljøer mv.
Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune, hovedstruktur.