Menu

Hvad ligger der under "Baggrund"?

Under menupunktet "Baggrund" ligger der alt det materiale, der kan understøtte debatten om Kommuneplan 2017 for Aarhus Kommune.
Du introduceres til Planstrategi 2015, der er det politisk-strategiske dokument, som går forud for Forslag til Kommuneplan 2017.
Du introduceres også til den gældende Kommuneplan 2013.
Under menupunktet 'Debat/Hvad er til debat?' finder du alle de dokumenter, som indgår i debatmaterialet i forbindelse med høringen om forslag til kommuneplan 2017.

Planstrategi 2015

Planstrategi 2015, er det politisk-strategiske dokument, som går forud for Forslag til Kommuneplan 2017.
I 2014 vedtog byrådet ”Fortællingen om Aarhus” med overordnede visioner for en by i rivende udvikling.
I Planstrategi 2015 sætter byrådet retningen for, at Aarhus’ udvikling kan styrkes og styres frem mod visionen om en by, hvor vækst, bæredygtighed og sammenhængskraft går hånd i hånd. Vi kalder det Klog vækst. Med klogt mener vi at udvikle bæredygtigt – socialt, økonomisk og miljømæssigt – samtidig med vi skaber bedre bykvalitet og højere grad af liveability.
Planstrategi 2015 for Aarhus Kommune.
Klog vækst frem mod 2050

Kommuneplan 2013

Den gældende Kommuneplan 2013 er på mange punkter en genvedtagelse af Kommuneplan 2009, hvor der i 2013 udelukkende blev ændret på temaerne 'Kysten', 'Kulturmiljøet', 'Landskabet' og 'Jordbruget'.

Læs den gældende hovedstruktur i Aarhus Kommuneplan 2013.
Se den digitale kommuneplan med rammer for de enkelte byområder.
Se øvrig kommuneplanlægning med bl.a. højhuspolitik, arkitekturpolitik, kulturmiljøer mv.
Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune, hovedstruktur.