Indkomne høringssvar

Der er indkommet i ca. 200 høringssvar i forbindelse med høringen om Forslag til Kommuneplan 2017. Godt halvdelen af dem er indsendt via denne hjemmeside og kan ses under fanen 'Debat'. Resten er indkommet pr. mail.

Høringssvarene udgør over 1.200 sider og er derfor delt op i tre filer: Del A, Del B og Del C.
Bemærk at filerne er ret store og det kan derfor være en god idé, hvis du downloader dem på din egen computer, frem for at se dem på mobile enheder.
Klik på billedet til højre og se del A - eller vælg nedenfor den del du vil se.

Klik her og se Del A - nr. 1-36 (86.572 Mb)
Klik her og se Del B - nr. 37-89 (100.701 Mb)
Klik her og se Del C - nr. 91-205 (32.114 Mb)

Høringssvar, Del A, Forslag til Kommuneplan 2017, Aarhus Kommune, Indkomne bemærkninger, Del A