Menu

Hovedstrukturen

I kommuneplanforslagets hovedstruktur har byrådet sat mål og retning for byernes udvikling og for udviklingen, benyttelsen og beskyttelsen i det åbne land.

I Hovedstrukturen kan du bl.a. læse, hvor byrådet foreslår at prioritere byvæksten, og hvad væksten skal bidrage med til vores by. Du vil også kunne få et indblik i, hvilket værdisæt kommende projekter bliver bedømt ud fra.

Bestemmelser for Anlæg, der kan påvirke miljøet væsentlig (VVM) er samlet i Bilag 1 til hovedstrukturen.

Øvrige dokumenter i høring - klik her

Klik her og deltag i debatten