Fremtidssikring i.f.t. øgede regnmængder taler for at bevare Østergårdsgrunden ubebygget.

Østergårdsgrunden er det højstliggende område ml.Østergårdstoften, Hjortshøj Møllevej og "byparken".
Allerede nu, er der gentagne oversvømmelser ved starten af Hjortshøj Møllevej, bare det regner moderat.

Østergårdsgrunden med græsarealer, buskads og mange store( bevaringsværdige) træer giver den bedst tænkelige mulighed for nedsivning af regnvandet.

Der er, som bekendt, et regnvandsbassin, placeret i den såkaldte bypark. I fremtiden kan der meget vel vise sig behov for udvidelse af dette bassin, som flere gange har været fyldt helt op til gangbroen. Bliver Østergårdsgrunden bebygget, er en udvidelse ikke muligt!

Ved at bygge boliger med deraf følgende behov for masser af belægninger( parkeringsplads, fortov m.v.), forringes mulighederne for at tæmme vandmasserne.
 
INDLÆG AF
HHN
Kommune: Aarhus
Dato: 01.09.2017
Tema:
b) Bykvalitet og liveability for alle
d) Vand, natur og landskab

Kommentar på indlæg

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.