Hjortshøj

Høringssvar Kommuneplan 2017 Aarhus Kommune fra Andelssamfundet i Hjortshøj:

Vi har fire punkter vi ønsker at kommentere:

1.
Arealet 380001GK: Vi bakker op om at arealet opretholdes som bynært landskab. Landbrugsarealerne er centrale for arbejdet med inkluderende lokale arbejdspladser der udvikles i samarbejde mellem Andelssamfundet, Vimby Fonden, Aarhus Kommune og civilsamfundet. Det er også væsentligt at arealerne giver alle borgere i Hjortshøj en umiddelbar nærhed til offentlig tilgængelige grønne områder, landbrug og natur. Området er idag et stort aktiv for hele byen.

2.
Vi vil også gerne bakke om at arealerne omkring Andelssamfundet udpeges til potentielt skovrejsningsområde som det fremgår af kommuneplanen.

3.
Vi mener cyklister, fodgængere og offentlig transport skal have en høj prioritering. Helt konkret vil vi foreslå at der bliver lavet en gennemgang til letbane-stationen fra de tilstødende markarealer mod nordøst (bag Viruplund). Ved at etablere et egnet stiforløb (gerne koblet til det nuværende “spor i landskabet” ) fra den nordlige del af byen vil mange beboere i byen få langt bedre adgang til den nye letbane på en trafiksikker måde.

4.
Vi bakker op om den lokalsamfundsbeskrivelse som Hjortshøj Fællesråd har udarbejdet.


Venlig hilsen på vegne af Andelssamfundet i Hjortshøj

Anne Dalsgaard, formand

Brian Adolph, kasserer


Andelssamfundet er et social-økologisk boligområde med 123 boliger og knap 300 beboere. Andelssamfundet driver et økologisk landbrug.

 
INDLÆG AF
ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ
Kommune: Aarhus
Dato: 01.09.2017
Tema:
b) Bykvalitet og liveability for alle
e) Kommuneplanens rammer
j) Lokalsamfundsbeskrivelser
d) Vand, natur og landskab

Kommentar på indlæg

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.