Indsigelse mod forslag nr. 56 om at medtage Nordlige Bjergevej nr.3, 8270 Højbjerg ( matr.nr.40c,Holme by, skåde) som rammeområde til brug for

Til Aarhus Kommune

I forslag til Kommuneplan 2017 foreslås at ejendommen Nordlige Bjergevej 3 overføres fra landzone til byzone med bebyggelse af boliger for udsatte og hjemløse.

Vi har nu boet 47 år på Nordlige Bjergevej nr.16, og i al den tid observeret, at det vi selv er mest glade for, nemlig naturen omkring os, er blevet et meget attraktivt område at færdes i for flere og flere mennesker.
Vi har brug for "Grønne Zoner", og det er derfor aldeles uforståeligt at man nu vil udlægge en del af dette område til byzone.

Da samtlige forespørgsler om udstykning i området er blevet blankt afvist, er det også ufatteligt at politikerne giver sig selv lov til at placere et stykke byzone midt i denne, fo alle, så værdsatte og rekreativt anvendte "grønne kile".

Vi anbefaler byrådet at afvise forslaget.

venligst Nr. 16
 
INDLÆG AF
KARL-OLUF
Kommune: Aarhus
Dato: 02.09.2017
Tema: d) Vand, natur og landskab

Kommentar på indlæg

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.