Bevar Østergaards Bypark i Hjortshøj – Etablere et kreativy grøn området i stedet for beboelse.

KÆRE KOMUNE - RETHINK
Jeg vil gerne støtte lokalbefolkningens forslag om at bevare Østergårdshaven som en del af en grøn bypark; et rekreative området, et grønt og kultur åndehul for små og store. Vi der mange, der siger nej at bygge boliger på området. Kommunen skriver meget om bæredygtige grønne principper og om hvor folk er glad i ”smilernes by”. (GOGREEN Rethink Sustainability mm) Jeg vil gerne se at Kommunen også bruger de grønne smilende principper i Hjortshøj.

Østergårdsgrunden var udlagt til offentligt formål i 2001- og har siden (!), fungeret som offentlig grøn bypark med fælles arrangementer f.eks. loppemarked, Sant Hans bål, cirkus, teater mm.
Der knytter sig mange følelser til området er tilknyttet fra både unge og ældre, som har oplevet de mange aktiviteter i området:
- mange aktiviteter i den gamle gård bygning som fungerede som kulturhus i mange år,
- mange aktiviteter i byparken for både børn og voksne
- lokal historisk tilknytning til den gamle gård og sten som begge er væk nu.
- et meget smukt gammel bøge træ og andre træer i det grønne område
Og dermed en skuffelse over Kommunens beslutninger om at omdanne området till primært beboelse.
Lidt fra historien:
Østegården var ejet en familie som også ejede en meget stor æble plantage i Hjortshøj. Jorden og huset var solgt til Kommunen, og den gamle enke måtte bo i huset til hun døde. Efter hendes død var huset var tomt og Østergårdsbygningerne var lejet ud til en lokal Hjortshøjs forening, hvor mange var aktive fra byen. Efter en del side-bygninger brændte ned forblev huslejen den samme og med de færre mulige aktiviteter var den for højt til at foreningen kunne ikke betaler den. Østergårdbygningen var registeret som bevaringsværdig bygning, så mange håbede at den kunne renoveres og blive brugt som del af byparken. Men Kommunen holdt den ikke vedlige, og senere besluttede kommunen at nedlægge bygningen fordi den var i dårlig stand. Så omdefinerede kommunen områdets status fra offentlig formål til bygnings jord. Nu er vil Kommunen så sælge grunden som byggegrund.
Hjortshøjs lokalsamfund brugte og bruger området som offentlig plads og vil gerne bevare det. Det grønne hjørne ved bøgetræet er meget smukt og mange synes at der er synd at øddelægge den. Den har været kommunikeret på flere måder (via Landsbyforum, med udarbejdelse af alternativ plan, underskriftsamlinger (næsten 1000 underskrifter), facebook group, dialogmøder mm).
I følge planen, bygges huser i midten af grunden, hvilket vil splitte grunden. Den grønne gamle have bliver en slags grønt område som del af bygningsområdet og det andet hjørne ved et ikke særlig smuk cementomkranset regnvandsopsamlings bassin bliver ”bypark” område.
Vi vil gerne have at Kommunen kigger på det alternative forslag og bevarer området som kreativ grøn bypark som helhed.
Andre problemer:
Smukke grønne hjørne: Der er stor risiko for at de smukke gamle træer dør ved bygningsaktiviterne. Og når træerne dør, mister området væsentlige kvaliteter.
Den planlagte parkeringspladsen er ved siden af Østergårdstoften, hvor mange børn cykler hver dag til og fra skolen. 30 ekstra biler pr dag betyder øget risiko for en uheld for de cyklende børn. Der er ikke cyklistier ved Østergårdstoften. Hvis cyklestier skal etableres, ryger resten er de gamle træer.
Regnvand problem: Når det regner kommer store vand oversvømmelse på Hjortshøj Møllevej. Det sker trods nybygget regnvandsanlæg under Hjortshøj Møllevej og etablering af den regnvandsbassin. Når der kommer flere bygninger og asfalterede veje , bliver problemet større.

Andre forslag: Cykelvej ved Virupvej
Jeg har boet i 22 år i Hjortshøj, og vi har oplevet mange godt og ondt. Derfor jeg vil gerne tager en anden sag op: at etablere cykelvej på Virupvej (nordre side ) fra Brugsen til Hjortshøj Møllevej. Den er muligt, hvis men flytter vejen til og giver plads til en cykelsti. Når man cykler på vejen fra stationen mod Kirken, skal man ved Brugsen krydse vejen for at kommer over på cykle/gå vejen som er på venstre side af vejen. Det er et sving på vejen og det er svært at se trafikken i det opsatte spejl. Ofte skinner solen i spejlet eller det er dugget og desværre kigger cyklende folk, især børnene ikke i spejlet. Folk vælger ofte at cykle videre på vejen, hvor der ofte kommer store lastbiler med relativ høj hastighed.
 
INDLÆG AF
JUDIT
Kommune: Aarhus
Dato: 04.09.2017
Tema: b) Bykvalitet og liveability for alle

Kommentar på indlæg

Der er ingen kommentar til dette indlæg pt.