Menu

Kulturhistorisk Redegørelse

Kommuneplan 2017 følges af Kulturhistorisk Redegørelse. Her beskriver vi hver enkelt kulturmiljø, som er udpeget i Kommuneplan 2017, herunder også sårbarheder og bærende elementer, som eventuelle ændringer i området skal tage højde for.

Den kulturhistoriske redegørelse blev første gang vedtaget sammen med Kommuneplan 2013. Med Kommuneplan 2017 blev vedtaget ændringer til nogle af kulturmiljøerne. Derudover blev 'Byggestile i landsbyer' tilføjet som appendiks til Kulturhistorisk redegørelse.
Der har endnu ikke været ressourcer til at indarbejde ændringerne i redegørelsen, og redegørelsen fra 2013 følges derfor indtil videre af et rettelsesark: