Menu

Redegørelse om Landskabet 2013Når der skal ske ændringer i det åbne land, skal det ske under hensyn til landskabet i området. Der er derfor lavet en redegørelse om de forskellige landskabers karakter, og hvilke hensyn der skal tages. Denne redegørelse blev første gang vedtaget i forbindelse med Kommuneplan 2013 og er fortsat gældende som administrationsgrundlag for landskabet.